Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “บ้านเดี่ยว”

บ้านเปี่ยมสุข ทัสคานี พัฒนาการ 44 (Baan Pieamsuk Tuscany)

admin 0

บ้านเปี่ยมสุข ทัสคานี พัฒนาการ 44 (Baan Pieamsuk Tuscany) เป็นโครงการที่ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ 44 เข้ามาจากถนนพัฒนาการ ประมาณ 1 กิโลเมตรการเดินทางจึงต้องใช้รถเป็นหลัก เนื่องจากตัวถนนพัฒนาการก็คือถนนเส้นเดียวกันกับถนนเพชรบุรีดังนั้นการวิ่งเข้าเมืองจึงทำได้ง่ายและไม่ยุ่งยากแค่วิ่งตรงๆก็เข้าสู่แหล่งสำนักงานต่างๆได้ไม่ยาก