Press "Enter" to skip to content

Posts published in “snss”

บริการด้านอาหาร: อาหารบำรุงตับ พร้อมเคล็ดลับที่จะช่วยให้ตับแข็งแรง

admin 0

บริการด้านอาหาร: อาหารบำรุงตับ พร้อมเคล็ดลับที่จะช่วยให้ตับแข็งแรง ตับนั้นจัดเป็นหนึ่งในอวัยวะที่มีความสำคัญอย่างมากกับร่างกายของคนเรา เพราะต้องทำหน้าที่หลายอย่างมากในแต่ละวัน โดยเฉพาะหน้าที่หลักที่สำคัญที่สุดของตับก็คือ การกรองของเสีย ขจัดสารพิษตกค้างที่ได้รับจากการทานอาหารให้ออกไปจากร่างกายนั่นเอง ซึ่งทุกวันนี้มีอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัย รวมถึงอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่มาก ทำให้ต้องใส่ใจในการ บำรุงตับ มากขึ้น

ประเภทของงานบำรุงรักษาและ ซ่อมบำรุง

admin 0

ประเภทของงานบำรุงรักษาและ ซ่อมบำรุง การบำรุงรักษา (maintenance) การบำรุงรักษาหมายถึง การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา