Categories
mandala

บุคคลทั่วไปที่ตรวจหา covid-19 ฟรี ได้กรณีใดบ้าง

บุคคลทั่วไปที่ตรวจหา covid-19 ฟรี ได้กรณีใดบ้าง กรณีที่ 1 การตรวจหาเชื้อ โควิด-19 แล้วผลปรากฎว่า เป็นผลบวก นั่นคือ พบว่ามีการติดเชื้อ ก็จะเข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิพิเศษ ในการตรวจหาเชื้อ และรับการรักษาฟรี ทั้งหมด ไม่ว่าจะเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลของรัฐ หรือ เอกชน ก็ตาม

Categories
mandala

การใช้ Social Media Monitoring

การใช้ Social Media Monitoring เราจะใช้ Social Media Monitoring กันไหม? เราควรจะซื้อของเจ้าไหนดี? เพราะก่อนจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ เราก็ต้องมาดูก่อนว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไร เราจะใช้เครื่องมือนี้แก้ปัญหาอะไรเป็นพิเศษ เพราะถ้าว่ากันจริงๆ แล้ว Social Media Monitoring ก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง เช่น