Press "Enter" to skip to content

Posts published in “ผ้ากันไฟ”

แผ่นซับเสียงใช้สำหรับอะไร

admin 0

แผ่นซับเสียงใช้สำหรับอะไร จริงๆแล้ว ผู้เขียนว่าจะเขียนเรื่องอื่นๆก่อนครับ แต่ในวงการอะคูสติกนั้น เรื่องนี้สำคัญมากและคนเข้าใจผิดเยอะมากๆๆๆๆๆๆ เลยต้องนำมาเขียนให้เข้าใจกันอย่างแจ่มแจ้ง แผ่นซับเสียง คืออะไร? แผ่นซับเสียง คือ แผ่นที่ทำจากเส้นใยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ใยแก้ว ใยหิน ฟองน้ำ หรือ โฟมเป็นแผ่นสำเร็จรูป อาจหุ้มผ้าหรือปิดผิวด้วยวิธีการอื่นๆ ใช้สำหรับดูดซับเสียง ภาษาอังกฤษเรียกว่า