Press "Enter" to skip to content

เยอรมนี ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่วยประชาชนสู้พิษโควิด-19

admin 0

นายกรัฐมนตรีเยอรมนีเผยว่าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีด้วยกันหลายมาตรการ ไม่ว่าจะเป็นการลดการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว แจกเงินให้ครอบครัวที่มีเด็ก 300 ยูโร ต่อเด็ก 1 คน และเพิ่มเงินคืนให้กับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาอยู่ที่ 6,000 ยูโรต่อคันมาตรการดังกล่าวและมาตรการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้พูดถึง มีมูลค่าถึง 130,000 ล้านยูโร

โดยเงินจำนวน 120,000 ยูโร จากก้อนดังกล่าวจะเป็นงบประมาณจากส่วนกลาง นอกนั้นเป็นเงินที่ท้องถิ่น แม้ว่าจะยังมีโรคระบาด แต่เยอรมนีจะต้องผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปโดยที่เศรษฐกิจจะต้องเดินหน้าได้ต่อ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงกว่านี้สถานการณ์เช่นนี้ทำให้เห็นถึงความเปราะบางของทุกสิ่งที่อย่าง ทั้งยังทำให้เห็นว่าเราจะต้องผลักดันเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อให้ได้ เพื่อให้คนจำนวนมากไม่ตกงาน การใช้เงิน 4.6 ล้านล้านบาทนี้ ยังไม่รวมกับแผนพยุงเศรษฐกิจมูลค่า 1 ล้านล้านยูโร (35.4 ล้านล้านบาท) ที่รัฐบาลเยอรมนีประกาศออกมาเมื่อเดือน มี.ค. ซึ่งแผนการนี้มีมาตรการต่างๆ มากมาย อาทิ การประกันเงินกู้ให้กับธุรกิจ เงินอุดหนุน และโครงการลดเวลาทำงาน เพื่อไม่ให้ธุรกิจตัดสินใจปลดพนักงาน