Press "Enter" to skip to content

ร้านอาหารในโตเกียวเตรียมเปิดให้นั่งในร้าน

admin 0

ร้านอาหารในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น เตรียมให้นั่งรับประทานในร้านได้ แต่ต้องมีมาตรการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสั่งอาหารผ่านออนไลน์

ร้านอาหารในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น กำลังศึกษาแนวทางในการดูแลความปลอดภัยของลูกค้า ก่อนเปิดให้บริการนั่งรับประทานในร้านได้ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศไปเมื่อปลายเดือนที่แล้ว

การเปิดให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารที่ร้านจากนี้ไปจะต้องมีมาตรการคัดกรอง ตั้งแต่การตรวจวัดไข้ก่อนเข้าร้าน ลูกค้าต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และจะมีพนักงานคอยให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ในร้าน ส่วนการสั่งอาหารจะสั่งผ่านระบบออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อลดการติดต่อระหว่างลูกค้ากับพนักงาน นอกจากนี้ บนโต๊ะยังมีฉากใสกั้นเพื่อลดการแพร่กระจายละอองฝอย ผู้มาใช้บริการบอกว่ามาตรการต่างๆ เหล่านี้ทำให้รู้สึกปลอดภัยดี