Press "Enter" to skip to content

คริสต์ชนในฟิลิปปินส์ร่วมขบวนวันกู๊ดฟรายเดย์ทั้งที่ทางการห้าม

admin 0

คริสตชนคาทอลิกในฟิลิปปินส์บางส่วนเข้าร่วมพิธีรำลึกถึงวันที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนจนสิ้นพระชนม์หรือกู๊ดฟรายเดย์ในวันนี้ มีทั้งผู้เฆี่ยนตีตนเองและผู้สวดมนต์นอกโบสถ์ที่ปิด ทั้งที่รัฐบาลสั่งห้ามการรวมตัวในที่สาธารณะ

กรุงมะนิลาและหลายพื้นที่ในฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้มาตรการกักโรค ทางการขอให้อยู่แต่ในบ้านเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระบาด แต่ไม่สามารถหยุดยั้งคริสตชนบางกลุ่มไม่ให้ประกอบพิธีชำระบาปประจำปีได้ ชายคนหนึ่งที่เข้าร่วมการเฆี่ยนตีตนเองหน้าโบสถ์ในกรุงมะนิลาเผยว่า มาร่วมพิธีเพราะต้องการหยุดยั้งโรคโควิด-19 และสวดภาวนาให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ปัจจุบันฟิลิปปินส์มีผู้ป่วยแล้ว 4,195 คน เสียชีวิต 221 คน คณะบิชอปในฟิลิปปินส์งดการประกอบพิธีสำหรับสัปดาห์ศักดิ์สิทธิในปีนี้เพราะมาตรการปิดเมืองที่เริ่มมาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม สัปดาห์ศักดิ์สิทธิครอบคลุมช่วงเวลา 1 สัปดาห์ก่อนวันอีสเตอร์ที่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายนนี้

รอยเตอร์ระบุว่า คริสต์จักรคาทอลิกไม่เห็นด้วยกับการทรมานตนเอง เพราะการสวดภาวนาและสำนึกผิดอย่างแท้จริงก็เพียงพอที่จะได้รับการไถ่บาป แต่คริสตชนในฟิลิปปินส์จำนวนมากยังประกอบพิธีนี้เพื่อบูชาและแสดงความศรัทธาต่อพระเยซู โดยเชื่อว่าการเข้าร่วมพิธีจะช่วยรักษาโรคภัยและสมความปรารถนา.