Press "Enter" to skip to content

คณะมนตรีความมั่นคงฯ จะจัดการประชุมเรื่องไวรัสครั้งแรกพฤหัสบดีนี้

admin 0

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะจัดการประชุมครั้งแรกว่าด้วยเรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในหมู่สมาชิกถาวร 5 ชาติ มานานหลายสัปดาห์

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่การประชุมต้องเป็นอัมพาต หลังเกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างจีนกับสหรัฐ จนทำให้สมาชิกหมุนเวียน 9 ชาติ จาก 10 ชาติ ต้องขออย่างเป็นทางการให้จัดให้มีการประชุม และโดยขอให้เลขาธิการสหประชาชาติเข้าร่วมการประชุมด้วย

ทั้งนี้ ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า การประชุมจะมีขึ้นในรูปแบบใด หรือจะประสบความสำเร็จในด้านใดบ้าง และประเทศสมาชิกจะสามารถแสดงความเป็นเอกภาพต่อวิกฤตของโลกในครั้งนี้ได้หรือไม่ และจะมีความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือเพียงใด โดยที่ผ่านมาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในนคร นิวยอร์กได้จัดให้มีการทำงานทางไกลมาตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม เนื่องจากมีการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วในเมือง

สัปดาห์ที่แล้วสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติเป็นเอกฉันท์เรียกร้องให้นานาชาติให้ความร่วมมือกันในระดับพหุภาคีในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยถือเป็นถ้อยคำแรกจากสหประชาชาติ นับตั้งแต่เกิดการระบาดขึ้น และนับแต่นั้นเป็นต้นมาฝรั่งเศสก็พยายามจัดการประชุมทางวิดีโอ ระหว่างผู้นำของประเทศสมาชิกถาวร 5 ชาติมาโดยตลอด เพื่อพยายามลดความแตกต่างในหมู่สมาชิกถาวรให้ได้ ก่อนที่การประชุมชาติสมาชิกทั้งถาวรและหมุนเวียนรวม 15 ชาติจะมีขึ้น